Acil ServisÖzel Şar Hospital Acil Servis Ünitesi; alanında uzmanlaşmış doktorları, acil servis alanında deneyimli hemşire ve sağlık personellerinden oluşan dinamik bir kadro ile tüm acil vakalara, multidisipliner hizmet anlayışı içinde 7 gün 24 saat hizmet sunmaktadır. Aynı zamanda ambulans ekibi, tam donanımlı araçları ile birlikte hastanenin içinden ve dışından gelebilecek her türlü hasta transfer talebini karşılamak üzere Acil Servis önünde hazır bulunmaktadır.
Gündüz saatlerinde acil servisten hizmet alan tüm hastalar, mevcut tüm branşlardan destek alınarak değerlendirilmekte, gece saatlerinde ise nöbetçi olan hekimler, acil servisin ihtiyacı durumunda en kısa zamanda konsültasyona cevap vermektedir.

Modern tıbbi cihazlar ile donatılmış Acil Servis Ünitesi içinde resüsitasyon, muayene ve müdahale odaları bulunmaktadır. Hastaların ilk tedavi ve gözlemleri, yatak başı monitörleri olan 5 yataklı geniş ve tam monitörize edilmiş müşahede odası bulunan, 84 m²’lik modern bir ortamda yapılmaktadır.
Ayrıca acil servis bünyesinde tam donanımlı ambulans hizmeti de verilmektedir.

Acil serviste müdahale edilen akut hastalıklar:
· Ateş
· Kusma
· İshal
· Yanık
· Kesi ve kırık
· Şiddetli baş ağrıları
· Akut batın
· Karın ağrıları
· Apandisit
· Zatürre


AmeliyathanelerAmeliyathanelerimiz laminar hava akımı ve hepafiltrelerle donatılmıştır. Bütün cerrahi branşlarımızın kullanımına hazır 2 adet ameliyathane 24 saat hizmet vermektedir. Ameliyathanemizde 1 Anestezi Uzmanı, 3 Anestezi Teknisyeni, 4 Ameliyathane Hemşiresi , 4 Sterilizasyon Personeli , 1 Otoklav Teknisyeni ve yardımcı sağlık personelleri bulunmaktadır.
C kollu röntgen cihazı , bilgisayar donanımlı anestezi cihazları, ameliyat mikroskobu ve endoskopik sistemlerle, teknolojinin tüm imkanlarından faydalanılan ameliyathanelerimiz de açık ve kapalı ameliyatlar yapılabilmektedir. Eklem Protezleri, tüm Genel Cerrahi Ameliyatları, Travma ve Acil Cerrahi Ameliyatları ile Çocuk Ortopedi Cerrahisi, Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi, Göz, KBB, Jinekoloji ve Üroloji ameliyatları yapılabilmektedir. Hastanemiz tüm branşlarda özellikli ameliyatları yapmak için gerekli olan ekiplere ve teknik donanıma sahiptir.

Ameliyathanemizde temizliğe üst düzeyde özen gösterilmektedir. Bu amaçla odaların günlük temizliği ve dezenfeksiyonunun yanı sıra ayda bir kez, tüm ameliyathanenin genel terminal dezenfeksiyonu yapılmaktadır.


Anestezi ve Reanimasyon


Anestezi; ameliyatın yapilmasina izin verecek şekilde hastanın bilincinin, ağrı duyusunun, reflekslerinin geri dönüşümlü olarak ortadan kaldirilmasi işlemidir.Klinigimizde 1 Anestezi uzmanı, 3 Anestezi Teknisyeni bulunmaktadır. Anestezi uzmanı, ameliyata alınan hastanın operasyon öncesi degerlendirilip bilgilendirilmesi, operasyon sirasinda anestezi verilmesi, ameliyat sonrasi ağrının giderilmesinden sorumludur.
Kliniğimizde mekanik ventilasyon, girişimler kardiak monitörizasyon, hemofiltrasyon, hemodializ, cerrahi ve perkütan trakeostomi yapilabilmektedir.

Akut ve kronik ağrılar ,multidisiliner bir yaklaşimla tedavi edilmektedir. Bu amaçla intravenöz, intramusküler, spinal ve epidural hasta kontrollü anajezi, rejyonel blokalr, kalıcı pompa sistemleri uygulanabilmektedir.


Endoskopi ÜnitesiEndoskopi Ünitemizde Gerçekleştirdiğimiz Girişimsel İşlemler

* Endoskopi
* Kolonoskopi
* Bronkoskopi

Endoskopi Nedir ?
Bazı organların ve vücut boşluklarının, özel aletlerle bakılarak incelenmesi. Yemek borusu incelenecekse özofagoskopi, mide incelenecekse gastroskopi, onikiparmak barsağı incelenekse duodeneskopi, son barsak incelenecekse rektoskopi, mesane incelenecekse sistoskopi, akciğerin bronşları incelenecekse bronkoskopi, karın boşluğu incelenecekse laparoskopi, rahim incelenecekse histeroskopi adı verilir. Endoskopi için kullanılan aletlere genel olarak endoskop ismi verilmektedir.

Endoskopinin gelişmesiyle, hastalıkların kesin teşhisinin konulmasında önemli mesafeler kaydedilmiştir. Endoskopi çeşitleri içinde en çok yapılanı yemek borusu ve mide incelenmesi olduğundan burada kısaca bahsedilecektir. Özofagoskopi ve gastro-duodenoskopi için kullanılan endoskoplar fiberoptiktirler. Yani binlerce prizmanın eklenmesiyle meydana gelmişler ve aynı zamanda eğilip, bükülme özelliğine sahiptirler. Eskiden kullanılan endoskoplar eğilip bükülme özelliği olmayan boru şeklinde sert endoskoplardır.

Mide incelenmesinde kullanılan endoskoplara gastroskop ismi de verilmektir. Bu iş için hastanın öğürmesini önlemek üzere boğaz mukozasına uyuşturucu bir madde püskürtülür. Sonra, tecrübeli bir hekim tarafından, gastroskop yemek borusu içinde mideye indirilir ve gerekli incelemer yapılır. İnceleme esnasında fotoğraf çekilebildiği gibi, sinermatografik inceleme de yapılabilir. Şüphelenilen yerlerden parça alınıp, histopatolojik incelemeye tabi tutulmak suretiyle bazı hastalıkların kesin teşhisini koymak mümkündür. Özellikle mide kanserlerinin kesin teşhisinde gastroskopinin önemi çok büyüktür.

Kolonoskopi Nedir ?
Kolonoskopi, kalın bağırsak ve rektumun incelendiği endoskopik bir işlemdir. Kolonoskopi uygulaması sırasında gerekirse kalınbağırsaktaki polipler çıkartılabilir veya laboratuvarda incelenmek üzere doku örneği alınabilir. Makattan girilerek gerçekleştirilen kolonoskopi işlemi hem teşhis hem de tedavi amaçlı yapılabilmektedir. Bağırsak ucunda ışık ve kamera olan esnek bir tüple incelenir.

Kolonoskopi Yapılmasını Nedeni Nedir?
Teşhis Amaçlı: Bağırsakta yaşanan sorunların teşhisi için kolonoskopi yapılabilir. · Geçmeyen karın ağrısı
· Rektal kanama
· Kronik kabızlık
· Açıklanamayan kansızlık yani anemi veya demir eksikliği
· Kronik ishal
· Nedeni açıklanamayan kilo kaybı gibi belirtilerde kolonoskopi yapılmalıdır.

Bağırsak kanseri taraması: Hiçbir şikayet olmasa bile kolon kanseri ve rektum kanserinin erken teşhisi için kolonoskopi yapılmalıdır. 50 yaşın üzerinde her 5 yılda bir kolonoskopi önerilir. Ailesinde kolon veya rektum kanseri geçmişi olan kişiler için kolonoskopi sıklığı değişebilir.

Polip kontrolü: Daha önce bağırsak polip sorunu yaşayan kişileri belirli aralıklarla kolonoskopi kontrolünden geçmesi gerekebilir. Bağırsak poliplerinin erken teşhis edilerek kolonoskopi sırasında çıkarılması bağırsak kanserinden korunmanın en önemli yollarından biridir.

Kolonoskopi İçin Hangi Doktora Gidilmelidir?
Kolonoskopi teşhis için yapılabildiği gibi tedavi amaçlı da gerçekleştirilebilmektedir. Kolon yani kalın bağırsak ve rektumun incelendiği kolonoskopi işlemi gastroenteroloji ve genel cerrahi doktorları tarafından yapılabilmektedir. Kolonoskopi konusunda deneyimli doktorların işlemi gerçekleştirmesi olası komplikasyonların önüne geçebilmektedir. Aynı zamanda kolon delinmesi gibi olası risklere karşı acil müdahale yapılabilecek merkezlerin seçilmesi gerekir.

Bronkoskopi Nedir ?
Göğüs Hastalıklarında vazgeçilmez bir tanısal işlem olan Bronkoskopi sayesinde başta akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalığın tanısı konulabiliyor. Son derece güvenli bir yöntem olan ve kullanım alanı gittikçe artan Bronkoskopi yardımıyla son yıllarda Akciğer Kanseri ve tümörler yakalanabilmekte ve tedavi imkânı genişlemektedir.
Ucunda ışık olan endoskopik bir kamera ile solunum yollarının direkt olarak incelenmesine Bronkoskopi denir. Birçok akciğer hastalığının teşhisinde ve bazen tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Tanı amacıyla yapılan işlemlerde genellikle fleksibl (esnek) Bronkoskop kullanılmaktadır. Deneyimli ve uzman hekimler tarafından ağız veya burun yoluyla havayollarına girmek suretiyle uygulanır.

Bronkoskopi yöntemi aşağıdaki hastalara uygulanabilir;
- Akciğer grafisinde anormal bir görünüm saptanıp diğer yöntemlerle tanı konamamış hastalara
- Kanlı balgam çıkaranlara
- Akciğer grafisi veya tomografisinde akciğer kanseri şüphesi olan ve her türlü tetkik yapılıp (alerji, reflu, sinüzit vs. ) nedeni bulunamamış öksürük yakınması olanlara
- Balgamda tümör hücresi görülenlere
- Akciğer kanseri takibi yapılan, nefes borusuna yabancı bir cisim kaçan hastalara
- 10 gün geçmesine rağmen düzelmeyen öksürük şikayeti olan hastalarda
- Kalıcı ses kısıklığı, akciğerde sıvı birikmesi ve kilo kaybı olan hastalara
- Nefes borusu ve bronş içinde tıkanmaya yol açan tümörlerde de tümörü küçülterek havayolu açılması gereken hastalara


ESWL - Böbrek Taşı Kırma ÜnitesiGünümüzde ortalama her sekiz kişiden biri hayatında bir kez böbrek taşı hastalığına yakalanabilmektedir. Taş hastalığı çok sık görülen hastalıklardan biridir. Vücutta bulunan bazı minerallerin böbrek içinde birleşmesinden ve üst üste yığılmasından oluşur. Oluşan taşların büyüklükleri geçen zamana bağlı olmak üzere kum şeklinden ceviz büyüklüğüne kadar değişik boyutlarda olabilir.

Böbrek taşları bazen hiçbir belirti vermeyebilir. Çoğu zaman da her hastada farklı şiddette karın, sırt ve bel ağrıları, kimi hasta da kanlı idrar, bulantı, kusma şeklinde etkisini gösterir. Taşlar, tıkanma ve böbrek şişmesi, iltihaplanma, kan zehirlenmesi, böbrek küçülmesi, yüksek tansiyon, hatta ölüme kadar giden zararlar verebilir. Taşlar düşmedik ve ortadan kaldırılmadıkça rahatsızlık geçmez.

ESWL vücut dışından ses dalgaları ile böbrek ve idrar yolları taşlarını kırma yöntemidir. Bu tüm dünyada yaygın olarak kullanılan ve birçok böbrek taşlarında ameliyattan önce tercih edilen bir uygulamadır.


LaboratuvarlarLaboratuarımızda, biyokimya ve mikrobiyoloji, endokrinoloji, hematoloji, seroloji, hepatit markerleri ve alerji testleri kısa sürede ve güvenli olarak yapılabilmektedir.


Radyoloji Ünitesiİleri radyolojik tetkik ve teşhis yöntemlerini geniş çaplı kullanma olanağı sağlayan ünitemiz en gelişmiş teknoloji ile donaltılmıştır.
* MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme)
* BT ( Bilgisayarlı Spiral Tomografi)
* C Kollu röntgen
* Çift Tüp masa Röntgen Cihazı
* Kemik Dansitometresi
* Seyyar Röntgen Cihazı
* Renkli Doppler
* Ultrasonografi


Yatan Hasta Servisi


Yatan hastalarımıza tek ve çift kişilik olmak üzere iki tür oda seçme alternatifi sunulmaktadır.Hasta odalarının tamamında , hasta yatağı , mini buzdolabı , LCD ekran TV , elbise dolabı ve refakatçi koltuğu ( çekyat ) bulunmakta olup , ayrıca her odaya özel lavabo ve duş bulunmaktadır.


Yeni Doğan Yoğun Bakım ÜnitesiYenidoğan dönemi (neontal dönem); bebeğin yeni koşullara uyum sağladığı ve hayatın ilk dört haftasını kapsayan bir dönemdir. Yenidoğan dönemi önemlidir. Çünkü dünyada; bebek ölümlerinin yarisından fazlası hayatının ilk dört haftasında, bunların bir çoğunluğu ilk 24 saat içinde olmaktadır.

Yenidoğan dönemi ile ilgili sonuçlar, ülkemizde bu sorunun ciddi boyutlarda yaşandiğini göstermektedir. Bu sebeble dünyada olduğu gibi ülkemizdede modern yenidoğan yoğun bakım merkezlerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde tam gün çalisan çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı denetiminde konusunda uzman personel ile 24 saat eksiksiz hizmet vermektedir. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi, 24’üncü gebelik haftasından itibaren erken doğum, çoğul gebelik, şeker hastası annelerinin bebeği, iri bebek, anne karnında mekonyum yutmus bebek, zor doğum sonucu oluşan riskli bebeklerin takibini yapmaktadır.


Ünitemizde 4 adet Küvöz ile bir adet ventilatörlü Transport Küvöz bulunmaktadır.

Bültenlerİmİze Üye Olun

Güncel Haberlerimizi ve duyurularımızı mail olarak almak istiyorsanız, mail adresinizi girerek abone olabilirsiniz.