Background

KURUMSAL DUYURUSon günlerde ulusal basında yer alan ve Özel Hastane ücretlerinin % 200 zamlandığına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamakta ve konu çarpıtılarak halkımız yanlış yönlendirilmektedir.
Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının  ( Özel hastane , tıp ve dal merkezleri ) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin en fazla iki katına kadar ilave ücret alabileceği hükme bağlanmıştır. Bu kararda belirtilen iki katına kadar ilave ücret kısmı daha önce % 90 şeklindeydi. Bu kararla Özel Hastanenin fark ücretlerini en fazla iki katına kadar çıkarmasına yönelik bir imkan tanınmıştır. Ancak bu durum bütün özel hastanelerin bu karar sonrasında fiyatlarını artıracakları anlamını taşımamaktadır. .
         
İlave ücretin iki katına çıkarılması konusu ulusal basında çarpıtılarak haberleştirilmiş ve sanki bütün özel hastanelerde ciddi fiyat artışları olduğu yönünde bir kamuoyu algısı oluşmuştur. . 
 
Bakanlar Kurulunun ilgili kararı sonrasında  hastanemiz de  herhangi bir fiyat artışı yapılmamıştır. Yakın dönemde de artış yönünde bir düşüncemiz bulunmamaktadır. Sunmuş olduğumuz sağlık hizmetlerinin ücretlerine ilişkin son düzenlemeyi 2013 yılının Ocak ayı ortasında yapmıştık ve o tarihten bu güne ücretlerimizde genel itibarıyla herhangi bir değişiklik olmamıştır.  
 
Hastanemizden sağlık hizmeti almayı düşünen halkımızın bu tür haberlere itibar etmemelerini ve doğru bilgiye ulaşmaları için hastanemizle temasa geçmelerini rica ederiz.
Tasarım ve Yazılım: Rizedeyiz Bilgi İşlem