Background

Radyoloji Ünitesi          İleri radyolojik tetkik ve teşhis yöntemlerini geniş çaplı kullanma olanağı sağlayan ünitemiz en gelişmiş teknoloji ile donaltılmıştır.

* MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme)

* BT ( Bilgisayarlı Spiral Tomografi)

* C Kollu röntgen

* Çift Tüp masa Röntgen Cihazı

* Kemik Dansitometresi

* Seyyar Röntgen Cihazı

* Renkli Doppler

* Ultrasonografi 

 


 

Tasarım ve Yazılım: Rizedeyiz Bilgi İşlem