Background

LaboratuvarlarLaboratuarımızda, biyokimya ve mikrobiyoloji, endokrinoloji, hematoloji, seroloji, hepatit markerleri ve alerji testleri kısa sürede ve güvenli olarak yapılabilmektedir.
 

Tasarım ve Yazılım: Rizedeyiz Bilgi İşlem