Background

Enfeksiyon HastalıklarıEnfeksiyon hastalıkları ülkemizde en sık görülen hastalık grubunu oluşturur.

Kliniğimizde genel anlamda ateşli ve bulaşıcı hastalıklar izlenmektedir.

En sık izlenen hastalıkların başlıcaları şöyle sıralanabilir;

* Hepatitler (A,B,C,D,E,G)

* Aıds

* Tifo

* Bruselloz

* Sıtma

* Akciğer dışı tüberküloz

* Nedeni bilinmeyen ateş

* Menenjit

* Ensafalit

* Üriner sistem infeksiyonları

* Gastrointesnital sistem infeksiyonları

* Üsye

* Akut viral hepatitler

* Gribal infeksiyonlar

* Kuş gribi

* Kırım-konko kanamalı gibi virüs hastalıları

Tasarım ve Yazılım: Rizedeyiz Bilgi İşlem