Background

Anestezi ve ReanimasyonANESTEZİ KLİNİĞİ

         Anestezi; ameliyatın yapilmasina izin verecek şekilde hastanın bilincinin, ağrı duyusunun, reflekslerinin geri dönüşümlü olarak ortadan kaldirilmasi işlemidir.Klinigimizde 1 Anestezi uzmanı, 3 Anestezi Teknisyeni bulunmaktadır. Anestezi uzmanı, ameliyata alınan hastanın operasyon öncesi degerlendirilip bilgilendirilmesi, operasyon sirasinda anestezi verilmesi, ameliyat sonrasi ağrının giderilmesinden sorumludur. 

        Kliniğimizde mekanik ventilasyon, girişimler kardiak monitörizasyon, hemofiltrasyon, hemodializ, cerrahi ve perkütan trakeostomi yapilabilmektedir.

         Akut ve kronik ağrılar ,multidisiliner bir yaklaşimla tedavi edilmektedir. Bu amaçla intravenöz, intramusküler, spinal ve epidural hasta kontrollü anajezi, rejyonel blokalr, kalıcı pompa sistemleri uygulanabilmektedir.

Tasarım ve Yazılım: Rizedeyiz Bilgi İşlem